Vacatures financieel / administratief Overijssel


2 vacatures gevonden

Business Controller

Zwolle - RIBW Groep Overijssel

Ben jij de business controller die ons komt helpen bouwen? Wij zijn op zoek naar een business controller voor het team Control voor minimaal 32 uur per week. Voor meer informatie kijk het volgende filmpje https://vimeo.com/315209955 Wat doet de business controller? Samen met de collega business controllers heb jij de regie over de volgende onderwerpen: • Ondersteunen van de teamadviseurs in het opbouwen en verdiepen van inzicht in de financiële stromen en afstemmen van informatiebehoefte; • Ondersteunen van de relatiemanagers in het zorgverkoopproces, deelname aan het zorgverkoopoverleg; • De maand- en kwartaalrapportages per team en in totaal ten behoeve van de teams, de Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht; • De maandelijkse prognose per team voor het gehele jaar, inclusief het monitoren van de verbeteracties; • Bewaken van de kwaliteit van de productieverantwoording en opvolgen van de correcties; • Coördinatie van het controleplan op de werking van de AOIB en de gevolgen daarvan op de werkzaamheden van de teams. De business controllers vormen samen een sterk team dat knelpunten adequaat en snel signaleert en probleemoplossend benadert. Het team is compleet met de financial controller, die een belangrijk deel van het voorbereidend werk voor haar rekening nemen. De functie heeft ook een praktische kant. Er wordt gewerkt met Excel bestanden e.d., die worden gekoppeld aan de gegevens van de dagelijkse processen en waarover - voor formats en stuurinformatie - wordt gecommuniceerd met de teamadviseurs.

5 Februari 2019 - lees meer ...

(Business) Controller

Zwolle - Provincie Overijssel

Ben jij of Ken jij een (Business) Controller die buiten kaders kan denken? Het adviseren over reguliere activiteiten is geen kunst. Anders wordt het wanneer de opgaven met innovatieve instrumenten worden opgepakt, niet binnen de bestaande kaders lijken te passen en een eigen aanpak vragen. Op dat moment is het de uitdaging om als financial bij de provincie Overijssel een passende en verantwoorde oplossing te zoeken. Wij zoeken een nieuwe collega die deze uitdaging aan durft te gaan! Provincie Overijssel heeft voor haar locatie in Zwolle een vacature voor een (Business) Controller 36 uur per week Wat ga je doen als Business Controller? Je adviseert vanuit je financiële achtergrond integraal op provinciale beleidsvoorstellen en toetst deze aan de concernkaders. Denk daarbij aan de vraagstukken rond de Europese programma’s, Cultureel erfgoed of het Midden- en KleinBedrijf. Als controller ben je de sparringpartner van én luis in de pels voor het management. Samen met een viertal collega-controllers draag je zorg voor de tweedelijns & brede control aan de beleidseenheden. Jij hebt als controller een voortrekkersrol bij het signaleren, analyseren en bespreekbaar maken van risico’s en het opstellen van de beheersmaatregelen. Je volgt ontwikkelingen op het financiële vakgebied en onderzoekt, ontwikkelt en implementeert instrumenten die passen bij onze organisatie en jouw eenheid. Je hebt vanuit het financiële team een actieve rol in provinciale projectgroepen zoals formatiebeheer, fiscaliteit of subsidies. Het team Financiën vormt de spil binnen de planning & control-publicaties waarmee Gedeputeerde Staten verantwoording afleggen aan Provinciale Staten. Als contactpersoon richting jouw eenheid zorg je voor de tijdige afstemming en juiste bijdrages. We zoeken een collega voor 36 uur per week.

11 December 2018 - lees meer ...

Filteren