Privacy

Deze verklaring beantwoordt alle vragen over privacy activiteiten van deze website.

Deze website streeft ernaar het vertrouwen van haar gebruikers te winnen, en niet te misbruiken. Omdat we aan willen tonen dat dit voor ons van groot belang is, is deze verklaring opgesteld naar haar gebruikers en samenwerkingspartners toe. Via internet kunt u in contact komen met mensen over de hele wereld. Het bestellen van diensten en producten en het ontvangen van informatie die naar uw wensen is samengesteld, neemt gestaag toe.

Ook deze website biedt verschillende diensten. Voor die diensten hebben we soms informatie van u als websitegebruiker nodig. Daarom proberen wij u zoveel mogelijk controle te geven over uw persoonlijke gegevens. In het algemeen kunt u deze website bezoeken zonder dat u ons hoeft te vertellen wie u bent, en zonder dat u persoonlijke gegevens bloot hoeft te geven. Er zijn echter momenten dat wij gegevens van u nodig hebben, zoals uw naam en uw adres. Vandaar dat wij onderstaande regels hebben opgesteld om u te garanderen dat wij zorgvuldig met die informatie zullen omgaan. U kunt ons te allen tijden aan deze regels houden.

  • Persoonlijke gegevens zullen altijd specifiek aan u worden gevraagd en alleen met uw toestemming door ons worden vastgelegd.
  • Als u er voor kiest ons persoonlijke gegevens te verschaffen, dan zullen wij u eerst mededelen waar wij de gegevens voor gaan gebruiken.
  • Indien u ons schriftelijk verzoekt uw gegevens te verwijderen zal dit verzoek worden gehonoreerd.
  • B&U Media B.V. kan de door u opgegeven gegevens combineren met informatie verkregen op basis van uw gebruik van de diensten. B&U Media B.V. analyseert deze gegevens voor trends en statistieken met als doel de inhoud van de diensten op uw wensen aan te passen.
  • Uw gegevens worden uitsluitend door ons gebruikt om u van zo relevant mogelijke informatie en aanbiedingen te voorzien.
  • B&U Media B.V. houdt zich het recht voor deze privacy verklaring aan te passen. Elke aanpassing zal op deze pagina worden gepubliceerd.
  • Uw persoonlijke gegevens worden nooit ter beschikking gesteld of verkocht aan derden, tenzij u uw gegevens kenbaar maakt op onze website d.m.v. uw gegevens beschikbaar te stellen via de CV-bank. Uw gegevens worden dan alleen gebruikt om deze kenbaar te maken bij potentiĆ«le werkgevers.

Mocht u commentaar en/of vragen hebben betreffende onze privacy verklaring, dan kunt u contact met ons opnemen.

Schriftelijke communicatie kunt u richten aan:

B&U Media B.V.
Belder 80c
4704 RK Roosendaal