Disclaimer

© 2007 - 2024 Financialjobcentre.nl is een product van B&U Media B.V.

Alle rechten voorbehouden. Het gebruik van het materiaal (teksten, beelden, broncode) op deze site is toegestaan, mits van tevoren schriftelijk toestemming aan u is verleend door B&U Media B.V.

De redactie van deze website behoudt zich het recht voor om ter plaatsing aangeboden teksten, links, banners, advertenties of vacatures te weigeren, aan te passen, in te korten of na plaatsing te verwijderen.

Hoewel deze website met grote zorgvuldigheid is samengesteld en wij onze inspannen om de informatie op de website zo actueel mogelijk te houden, kunnen aan de inhoud daarvan geen rechten worden ontleend.

Financialjobcentre.nl biedt geen garantie voor de continuïteit van de website aangezien de mogelijkheid bestaat dat de site tijdelijk of definitief off-line is.

Financialjobcentre.nl alsmede de aan haar gelieerde ondernemingen zijn niet aansprakelijk voor voor directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit of enigerlei verband houdt met gebruik van deze site en/of met de onmogelijkheid om deze site te kunnen raadplegen.

Financialjobcentre.nl behoud zich het recht deze voorwaarden te wijzigen, zonder hier vooraf over te berichten.

© 2007 - 2016 B&U Media B.V.