Vacatures vastgoed-makelaardij-woningcorporaties financieel


2 vacatures gevonden

Medewerker financiële administratie vastgoed

Zwolle - Lenferink Groep Zwolle

FUNCTIE Je voert administratieve werkzaamheden uit ten behoeve van de financiële administratie. Je beheert meerdere administraties en informeert en rapporteert aan in- en/of externe belanghebbenden en levert zo een waardevolle bijdrage aan een tijdige en juiste beschikbaarheid en overdracht van informatie of gegevens. Dit alles in nauwe samenwerking met de andere afdelingen binnen onze organisatie. TAKEN/VERANTWOORDELIJKHEDEN • Zorgdragen en zelf verantwoordelijk voor een correcte financiële administratie op grootboekniveau; • Uitvoeren van administratieve handelingen ten behoeve van betaalprocessen, diverse aansluitingen en controles; • Zorgdragen voor algehele bewaking van de administratie, signaleren van afwijkingen (budget), acties ondernemen ter bijstelling en rapporteren van de voortgang aan de Finance Manager; • Ondersteunen bij het opstellen van de maand- en jaarafsluitingen en beheren van de interne controles; • Facturatie; • Creditnota’s opstellen; • Uitvoeren van betalingen; • Betalingen boeken en het bewaken van het betalingsgedrag; • Beheren debiteurenbestand inclusief klantcontact; • Maandelijks opstellen van Debiteurenoverzichten; • Voorbereiden van kwartaal rapportages voor de verschillende vennootschappen; • Ondersteunen bij voorbereiding ’opstellen budget en jaarafsluiting.

5 September 2023 - lees meer ...

Bedrijfsadministrateur projecten

Schiedam - Woonplus Schiedam

Als bedrijfsadministrateur projecten ben je dagelijks bezig met het beoordelen, analyseren, accorderen en uitvoeren van vastgoed gerelateerde administratieve werkzaamheden. Je zoekt proactief het verhaal achter de cijfers bij je collega’s van onderhoud en ontwikkeling en stemt veel af met de Business Controller Vastgoed. Maandelijks stem je met de projectleiders de financiële voortgang van de projecten af. Vastgoedadministratie is voor jou bekend terrein en je hebt zicht op de grote geldstromen binnen Woonplus. Je ondersteunt je collega-bedrijfsadministrateurs. Je maakt deel uit van ons vierkoppige team van bedrijfsadministrateurs. Jouw collega’s hebben weliswaar hun eigen specialisme (grootboekadministratie, salarisadministratie en service- en stookkosten), maar jullie werken goed en nauw samen. Jullie staan open voor het vergroten van jullie kennis door het rouleren van taken. Gezamenlijk zorgen jullie ervoor dat de bedrijfsadministratie soepel en optimaal draait. Daarnaast leveren jullie een belangrijke bijdrage aan het opstellen van de jaarrekening en de maand- en trimesterrapportages. Onze senior bedrijfsadministrateur ondersteunt jullie daarbij.

24 Augustus 2023 - lees meer ...

Filteren