Vacatures informatietechnologie financieel


1 vacature gevonden

CFO - statutair directeur

Oostrum - Buro Recruitment

• Financieel eindverantwoordelijke rol met tevens statutaire verantwoordelijkheid, maakt deel uit van het dagelijks bestuur van Vincere • Aansturen accounting (ca 6 mensen) en zorg (laten) dragen voor een tijdige, betrouwbare en accurate administratie en periodieke afsluiting • (laten) Zorgdragen voor een sterke administratie rond om patiëntendossiers en verwerking van mutaties • Naast accounting vallen ook de afdelingen (DBC) Control, business control, casemanagement en planning onder de eindverantwoordelijkheid van de CFO (+- 15 FTE). In het kader van business control eindverantwoordelijk voor het verzorgen van degelijke en betrouwbare rapportages en managementinformatie op basis van (eigen) analyses. • Doorlichten, professionaliseren en optimaliseren van de totale finance organisatie en de daarbij horende processen en procedures • Inzichtelijk maken van resultaten en performance d.m.v. rapportages, analyses en dit vertalen naar KPI’s, tevens monitoren van de resultaten en (mede) bijsturen waar nodig • (Pro-) Actief (gevraagd en ongevraagd) meedenken in business beslissingen/verbeteringen en investeringen, sterke partner en adviseur voor management, directie, RvC en aandeelhouders • Onderhouden van externe contacten zoals de accountant en met zorgverzekeraars, optreden als onderhandelingspartner

29 Maart 2019 - lees meer ...

Filteren