Vacatures overheid financieel


2 vacatures gevonden

Adviseur Planning & Control

Veenendaal - Gemeente Veenendaal

Vanwege het vertrek van een collega zoeken we een enthousiaste: Adviseur Planning & Control (285-MDL) 36 uur per week Het werkveld financiën binnen de afdeling Middelen bestaat uit 3 teams, te weten Financiële Administratie, Financieel Advies en Planning en Control. Als medior adviseur fungeer je als rechterhand van de senior adviseurs P&C. Het team is verantwoordelijk voor de procedurele en inhoudelijke coördinatie van de P&C processen waarmee de afdelingen beleid opstellen en verantwoording afleggen over hun activiteiten aan bestuur en raad. In nauwe afstemming met de concerncontroller draagt het team P&C- overeenkomstig de wet- en regelgeving – zorg voor het samenstellen van de documenten voor college en raad. Het team regisseert en coördineert de processen en toetst de door de afdelingen aangeleverde stukken op volledigheid en consistentie en vanuit het gezichtspunt van een raadslid: hebben we het volledige verhaal en is dat leesbaar? Ook zorgt het team voor de strategische toets, zowel gemeentebreed als op samenhang. Over de functie Als medior adviseur vervul je zelfstandig een mix van taken vanuit het team Planning & Control. Enerzijds ondersteun je de senior adviseur bij alle taken die binnen het team plaatsvinden, anderzijds vervul je zelfstandig een adviesrol en pak je een aantal deel- en sub processen op. Dit vraagt van de medior adviseur kwaliteiten als focus op de inhoud én op de relatie, sturen én aanpassen, nauwkeurigheid en stressbestendig. Dat bij de processen zowel de directie, B&W als raad zijn betrokken vraagt daarnaast een mate van politieke en bestuurlijke sensitiviteit. Het constant toewerken naar nieuwe deadlines vraagt een echte hands-on mentaliteit en een flexibele opstelling. Inhoud van de functie Je ondersteunt de senior adviseurs P&C bij het samenstellen van de planning- en controldocumenten. Je coördineert zelfstandig deel- en sub-processen die binnen de werkzaamheden van het team vallen. Je adviseert zelfstandig het bestuur, management en medewerkers over operationele en tactische aangelegenheden die vallen onder jouw aandachtsgebied. Je stelt jaarlijks de rekenbegroting op aan de hand van de nieuwe technische financiële parameters. Je bent het aanspreekpunt voor de provincie voor de oplevering van planning en controldocumenten en de eventuele vragen die daaruit voortvloeien. Je informeert alle betrokkenen proactief en desgevraagd teneinde een zo soepel mogelijk proces te realiseren en je bent je bewust van de complexiteit van het proces, dat met zich meebrengt dat je face-to-face contacten geregeld prefereert boven bijvoorbeeld het schrijven van een email.

14 Februari 2018 - lees meer ...

Adviseur Concerncontrol

Zwolle - Provincie Overijssel

Ben jij de allround controller die met overtuiging het management en het bestuur van de provincie Overijssel adviseert zodat we in control blijven? Provincie Overijssel heeft voor haar locatie in Zwolle een vacature voor Adviseur Concerncontrol 36 uur per week Wat ga je doen als Adviseur Concerncontrol? Als adviseur van het team concerncontrol beweeg je je tussen de verschillende lines of defense van de organisatie. Je zorgt samen met het management, de controllers, accountant en Rekenkamer Oost-Nederland voor de optimale beheersing van de organisatie en haar processen. Afwisselend werk je bijvoorbeeld aan het leaner maken van de processen in de organisatie, adviseer je over de P&C cyclus, faciliteer je risicosessies van nieuw beleid of projecten, voer je audits uit of evalueer je de werking van ons control instrumentarium. Je volgt ontwikkelingen op het vakgebied van control en onderzoekt en implementeert instrumenten die passen bij onze organisatie. Je bouwt een netwerk op waarin je de provincie vertegenwoordigt. In de organisatie ben je een sparring partner voor management en bestuur. Je hebt kennis of interesse in control vraagstukken en hebt een visie over de keuze van inzet van effectieve hard controls dan wel soft controls voor bepaalde uitdagingen waar de organisatie voor staat. In het team concerncontrol (5 mensen) bepaal je als lid van het team gezamenlijk de koers die we als team inslaan en draag je bij aan het realiseren van het werkplan van het team. Wij hebben continu verbeteren als uitgangspunt gemarkeerd en lopen als team voorop in onze organisatie. Ook ten opzichte van andere provincies. Op ons vakgebied merken we dat Informatiemanagement, IT en zaken als big data steeds belangrijker worden voor een kennisintensieve organisatie als de provincie. Verder worden soft controls steeds belangrijker en worden we geconfronteerd met taken die steeds vaker tijdelijk en met wisselende partners in samenwerkingsverbanden of netwerken worden uitgevoerd. Dit vraagt om inzet van andere control instrumenten. Jij kunt met je collega’s in het team deze nieuwe richting concreet maken en implementeren.

28 November 2017 - lees meer ...

Filteren